Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wniesienia kasacji P 11/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Najwyższy, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy przepis art. 3934 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;