Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wystąpienia z powództwem o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa P 18/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Czy art. 160 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;