Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umowa agencyjna P 16/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie

Czy art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 2, art. 20, art. 22 oraz art. 64 Konstytucji RP;