Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia sądu odwoławczego SK 8/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Waldemar G.

O stwierdzenie zgodności: - art. 382 i 384 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, 45 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 i w związku z art. 78 Konstytucji RP, - art. 385 kodeksu postępowania cywilnego z art. 2 i 78 Konstytucji RP;