Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybór ubezpieczenia rolniczego P 6/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie, w jakim zmienia warunki wyboru ubezpieczenia społecznego przez rolników prowadzących działalność gospodarczą w okresie podlegania ubezpieczeniu w sposób uniemożliwiający dostosowanie się do nich osobom zainteresowanym ze względu na wejście w życie znowelizowanego przepisu w trakcie roku podatkowego, zgodny jest z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;