Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie nieruchomości SK 11/02

Podmiot inicjujący postępowanie: BIMs Plus Sp. z o.o.

O stwierdzenie niezgodności art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP;