Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania sądowego SK 10/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Jacek B.

O stwierdzenie, że art. 399 i art. 4011 § 1 kodeksu postępowania cywilnego są niezgodne z art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 4 w związku z art. 79 ust. 1 i art. 8 Konstytucji RP;