Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne; wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. SK 25/11

Podmiot inicjujący postępowanie: S.A.

O zbadanie zgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1 , art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

o zbadanie zgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z:

1) art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

4) art. 77 ust. 2 Konstytucji RP,

5) art. 78 Konstytucji RP;