Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zarządzanie kryzysowe. K 22/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

O zbadanie zgodności:

- art. 1 pkt 3 w zakresie art. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym - w części dotyczącej tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a i 5b i art. 1 pkt 21 w zakresie art. 23 w części dotyczącej wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych stopni alarmowych z wyrażoną w Preambule zasadą współdziałania władz, art. 2 i art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

- art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2 pkt 3 z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzeniu kryzysowym w zakresie dotyczącym dodanego art. 5b ust. 7 pkt 4 z art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP;