Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady należytej legislacji K 23/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności art. 1-26 w związku z art. 27 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin z art. 2 Konstytucji RP w szczególności wynikającymi z niego zasadami należytej legislacji podatkowej, zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa;

O zbadanie zgodności:
1) art. 7 ust. 1-5 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej ustawa), a w konsekwencji całej ustawy o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymieniony przepis jest nierozerwalnie związany z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i ust. 3 i art. 217 Konstytucji RP,
2) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 7 ust. 1-5 ustawy, a w konsekwencji całej ustawy o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP,
3) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1-5 ustawy, a w konsekwencji cała ustawa o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2 oraz z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i ust 3 oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji RP,
4) art. 27 w związku z art. 17 oraz w związku z art. 19 ustawy z art. 2 Konstytucji RP,
5) art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6 oraz art. 27 ustawy, a w konsekwencji cała ustawa o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2 Konstytucji RP,
6) ustawa została uchwalona z naruszeniem art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i w konsekwencji z wyżej wymienionymi przepisami Konstytucji RP.