Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zaliczania okresu pracy za granicą, osób które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, do okresów składkowych. SK 17/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Luba W.-Z.

O zbadanie zgodności art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji z art. 67 ust. 1 w związku z Preambuła, w związku z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;