Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienia z podatku VAT P 27/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1) czy przepis art. 23 pkt 1 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w razie twierdzącej odpowiedzi na to pytanie,
2) czy przepis § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 1995 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 217 Konstytucji RP;