Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin zasiedzenia P 3/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie

Czy art. 10 ustawy z 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;