Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego SK 49/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Polinvest Sp z o.o.

O stwierdzenie niezgodności przepisu art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;