Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedopuszczenie pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu dotyczącym uchylenia mandatu karnego SK 38/03