Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ryzyko "skutków nieodwracalnych" jako przesłanka wstrzymania wykonania orzeczenia przez Trybunał przed rozpoznaniem skargi konstytucyjnej SK 58/05