Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych - upoważnienie ustawowe P 24/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

1. Czy art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązujacym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2002 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne jest zgodny z art. 22 Konstytucji RP oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. Czy rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku jest zgodne z art. 22 Konstytucji RP oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;