Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreślenie hipoteki SK 4/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Milimex sp. z o.o.

O stwierdzenie, że art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze jest niezgodny z art. 21, art. 45, art. 64 oraz z art. 176 Konstytucji RP