Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym K 34/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 112, art. 144 ust. 3 pkt 21, art. 191 ust. 1, art. 193, art. 194 ust. 1, art. 196, art. 197 Konstytucji RP a w szczególności:
- art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art.  2 i art. 197 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
- art. 18 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
- art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 191 ust 1 i art. 193 Konstytucji RP; - art. 137 w związku z art. 19 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art.  194 ust. 1 Konstytucji RP.