Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe - brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu rejonowego rozpoznającego skargę na postanowienie referendarza sądowego P 54/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny

Czy art. 39823 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 176 ust. 1, art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;