Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na broń SK 113/20

Podmiot inicjujący postępowanie: Z. P.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 15h ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji rozumianego w ten sposób, że „przewiduje w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na broń szczególne ograniczenie dowodowe w postaci braku możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego (wydanego w oparciu o art. 15h ustawy o broni i amunicji), w szczególności poprzez brak możliwości kontroli instancyjnej tego orzeczenia" z art. 2 oraz art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.