Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braków formalnych lub nienależycie opłaconego bez wezwania o uzupełnienie. P 88/08

Czy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;