Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży K 24/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP;

2) § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności z art. 213 oraz z art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 259 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia od tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy jest ono stosowane wobec kobiet w ciąży, z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP;