Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sędziowie TK w 1997-2017

 

Dnia 17 października 1997 r. weszła w życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643). Jednocześnie uchylono ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98).

W myśl art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny składa się z piętnastu sędziów wybieranych indywidualnie na dziewięcioletnią kadencję. Ponadto art. 1 ust. 1 ustawy o Trybunale z 1997 roku stanowił, że jest on organem władzy sądowniczej. Zgodnie zaś z art 88 ust. 1 ustawy, wraz z jej wejściem w życie członkowie Trybunału stali się sędziami Trybunału w rozumieniu ustawy. Poza tym, art. 88 ust. 2 ustawy stanowił, że kadencja sędziów Trybunału urzędujących w chwili jej wejścia w życie, a wybranych na podstawie przepisów ustawowych z 1985 roku trwać miała osiem lat od daty wyboru[1]. Ponadto, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy, w grudniu 1997 roku Sejm uzupełnił dwunastoosobowy skład sędziów do liczby piętnastu osób.

 

Tomasz Dybowski

1.12.1989

30.11.1997

Wojciech Łączkowski

1.12.1989

30.11.1997

Andrzej Zoll – Prezes w latach 1993-1997

1.12.1989

30.11.1997

Ferdynand Rymarz

19.02.1993

19.02.2001

Błażej Wierzbowski[2]

1.12.1993

30.11.1998

Wojciech Sokolewicz[3]

1.12.1993

31.05.1999

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

1.12.1993

1.12.2001

Lech Garlicki

1.12.1993

1.12.2001

Stefan Jaworski

1.12.1993

1.12.2001

Janusz Trzciński – Wiceprezes TK w latach 1993-2001

1.12.1993

1.12.2001

Krzysztof Kolasiński

27.05.1994

27.05.2002

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

21.07.1995

21.07.2003

Teresa Dębowska-Romanowska

5.11.1997

5.11.2006

Marek Safjan – Prezes TK w latach 1998-2006

5.11.1997

5.11.2006

Marian Zdyb

5.11.1997

5.11.2006

Wiesław Johann

1.12.1997

1.12.2006

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

1.12.1997

1.12.2006

Andrzej Mączyński – Wiceprezes w latach

1.12.1997

1.12.2006

Jerzy Ciemniewski

18.12.1998

18.12.2007

Jerzy Stępień – Prezes TK w latach 2006-2008

25.06.1999

25.06.2008

Janusz Niemcewicz – Wiceprezes TK w latach 2006-2010

2.03.2001

2.03.2010

Marian Grzybowski

2.12.2001

2.12.2010

Marek Mazurkiewicz – Wiceprezes TK w 2010 roku

2.12.2001

2.12.2010

Mirosław Wyrzykowski

2.12.2001

2.12.2010

Bohdan Zdziennicki – Prezes TK w latach 2008-2010

2.12.2001

2.12.2010

Ewa Łętowska

28.05.2002

28.05.2011

Adam Jamróz

22.07.2003

22.07.2012

Maria Gintowt-Jankowicz

6.11.2006

6.11.2015

Wojciech Hermeliński

6.11.2006

6.11.2015

Marek Kotlinowski

6.11.2006

6.11.2015

Zbigniew Cieślak

2.12.2006

2.12.2015

Teresa Liszcz

8.12.2006

8.12.2015

Lidia Bagińska[4]

8.12.2006

12.03.2007

Mirosław Granat

27.04.2007

27.04.2016

Andrzej Rzepliński – Prezes TK w latach 2010-2016

18.12.2007

19.12.2016

Andrzej Wróbel29.05.201124.01.2017

 


[1] Dotyczyło to głównie sędziów TK: F. Rymarza, K. Kolasińskiego i J. Skórzewskiej-Łosiak, którzy zostali uprzednio wybrani wyłącznie w celu dopełnienia przedterminowo wygasłych kadencji członków TK, odpowiednio: A. Filcka, M. Tyczki i J. Zakrzewskiej.

[2] Zrzekł się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

[3] Zrzekł się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

[4] Zrzekła się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.