Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja wielokrotna nr 3/2019 w sprawie poparcia społecznego projektu zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podmiot wnoszący petycję: osoby fizyczne.

Treść petycji: w załączeniu.

Wnioskodawcy nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego nr 8/2019 petycje w sprawie poparcia społecznego projektu zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  będą rozpatrzone łącznie. Okres oczekiwania na dalsze petycje: do 29 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie petycji wielokrotnej nr 3/2019