Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Petycja nr 2/2022 w sprawie wznowienia prac nad skargą konstytucyjną o sygn. SK 140/20

Podmiot wnoszący petycję: Jerzy Mogielnicki.

Treść petycji: w załączeniu.

Sposób załatwienia petycji: przekazana informacja o stanie sprawy SK 140/20.