Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz „NSA pod presją”, opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 maja 2019 r.

Sprostowanie do artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz „NSA pod presją”, opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 maja 2019 r.

Odmowa sprostowania.