Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjaśnienie do artykułu autorstwa Pana Piotra Ł. J. Andrzejewskiego pt.: „Gruba kreska Trybunału Konstytucyjnego” („Nasz Dziennik” z 28.10.2016).