Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Adm.221.5.2022 - SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM