Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Adm.202.11.2024 - MYCIE OKIEN I SZKLANEJ CZĘŚCI ELEWACJI ORAZ ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH W 2024 ROKU.