Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Adm.202.29.2022- ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH