Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Adm.211.25.2021 - SZYCIE TÓG I BIRETÓW DLA SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – 15 KOMPLETÓW