Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Inf.0431.7.2022 - DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY I BALANSOWANIA RUCHU SIECIOWEGO DLA APLIKACJI INTERNETOWYCH