Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RzP.062.1.2024 -DOSTARCZENIE CODZIENNEGO MONITORINGU PORTALI INTERNETOWYCH, BLOGÓW, MIKROBLOGÓW, FORÓW I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH