Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Adm.202.30.2022 - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU INSTALACJI WYKRYWANIA POŻARU SAP