Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce (skarga nr 33846_07), wyrok z 16 lipca 2013 r.