Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Turczanik przeciwko Polsce (skarga nr 38064_97), wyrok z 5 maja 2005 r. [tłumaczenie robocze MS]