Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

C‑579_13__opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara z 28 stycznia 2015 r.