Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

C‑447_13 P__opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara z 19 czerwca 2014 r.