Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Piotr Kawala przeciwko Gminie Miasta Jaworzna (C‑134_07), postanowienie Trybunału z 10 grudnia 2007 r.