Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Oasis East sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów (C‑395_09), wyrok Trybunału z 30 września 2010 r.