Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Iwona Szyrocka przeciwko SiGer Technologie GmbH (C‑215_11), wyrok Trybunału z 13 grudnia 2012 r.