Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi (C‑33_13), postanowienie Trybunału z 6 lutego 2014 r.