Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Ryszard Pańczyk przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno‑Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (C‑28_14), postanowienie Trybunału z 12 czerwca 2014 r.