Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Welmory sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku (C‑605_12), wyrok Trybunału z 16 października 2014 r.