Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

Z powodu nagłej choroby Sędziego ogłoszenie wyroku w sprawie konstytucyjności art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (SK 30/02), planowane na 28 października 2003 r., zostało przełożone. Ogłoszenie wyroku nastąpi 4 listopada 2003 r. o godzinie 13.00.