Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

21 października 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jerzego G. o stwierdzenie niezgodności art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie na wtorek, 28 października 2003 r., godzina 13.00.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.