Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

O stwierdzenie niezgodności art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;