Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność do sądu uchwał organu gminy SK 30/02

21 października 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jerzego G. o stwierdzenie niezgodności art. 101 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Jerzego G. na uchwałę Rady Miasta i Gminy dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego. NSA stwierdził, że zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu gminy jest niedopuszczalne, jeżeli w sprawie orzekł już sąd administracyjny i skargę oddalił. W ten sposób pierwsze merytoryczne rozstrzygnięcie przez NSA jakiejkolwiek skargi na daną uchwałę powoduje niedopuszczalność wniesienia kolejnej skargi na tę uchwałę, choćby była ona składana przez zupełnie inny podmiot.

Skarżący wskazuje, że przepis art. 101 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym pozbawił go prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Prawo to stanowi jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Zaskarżony przepis pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnie gwarantowanym prawem dochodzenia uprawnień na drodze sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji).
Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.