Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosunek państwa do Kościoła Katolickiego; Komisja Majątkowa. K 3/09

31 stycznia i 18 maja  2011 roku (pełny skład) Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący Komisji Majątkowej.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 8 czerwca 2011 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.